تبلیغات
پایگاه فرهنگی ادبی انجمن نویسندگان ماكو - اندیشمندی كه با سلطه گری مبارزه كرد و واژه های مربوط ازوست
 
نوشته شده توسط : مهدی جلیل زاده
Demosthenes
پنجم سپتامبر سال 322 پیش از میلاد را روزی نوشته اند كه دموستنسDemosthenes اندیشمند و خطیب یونانی خودكشی كرد. این روز پس از محاسبات تقویمی تازه به دست آمده است. دموستنس اندیشمند یونان باستان را نخستین انتقادگر و استاد نطق و خطابه عمومی (به شیوه انتقادی و هیجان برانگیز) بشمار آورده اند. وی كه از مخالفان سلطه فیلیپ دوم (پدر اسكندر مقدونی) بر كشور ـ شهرهای یونانی بود یك رشته سخنرانی علیه او ایراد كرد كه از مجموعه مضامین آنها رساله «دیكتاتوری = حكومت بدون رضایت» تالیف شده است كه یكی از پایه های دمكراسی است. سخنرانی های دموستنس در تاریخ به «فیلیپیكPhilippic» معروف شده اند و امروزه هم هر نطق سراسر انتقاد و حمله و حتی لعن و نفرین را فیلیپیك می خوانند كه از نام فیلیپ دوم گرفته شده كه هدف نطق های تند و آتشین دموستنس بود. نام اصلی فیلیپ دوم «فیلیپوسPhilippos» به معنای «اسب دوست» بود. یونانیان باستان به اقتباس از ایرانیان كه بعضی نامهایشان از اشاره به اسبشان گرفته شده بود مثلا گشتاسپ آن نام را ساخته بودند.
    سیسرو خطیب معروف روم باستان 14 نطق خود در انتقاد از ماركوس آنتونیوس را «فیلیپیك» ها نامیده بود.
    دموستنس در نطق های انتقاد از فیلیپ دوم واژه هایی كه تا آن زمان رایج نبود بكار برده بود كه باقی مانده و هر روز بكار برده می شوند ازجمله واژه « Hegemonia هژمونیا (هیجیمانیHegemony)» به معنای سلطه گر ـ فرد و یا گروهی كه روش و سیاست هایش را به دیگران دیكته كند. هیجیمانیك ستیت Hegemanic State یعنی كشوری كه سلطه گر است و ....
    بسیاری از اندیشمندان قرون جدید و معاصر عقاید و اظهارات دموستنس را تفسیر كرده و گفته اند كه مبارزه دموستنس با فیلیپ دوم برای این بود كه "فرهنگ سلطه" در جهان ماندنی نشود. به عقیده دموسنتس اگر در برابر زورگویی ایستادگی نشود، این كار عادت می شود و زشتی خود را از دست می دهد و به صورت یك فرهنگ عمومی در می آید. برخی از اندیشمندان می گویند كه دموستنس شدیدا مخالف به وجود آمدن دامیننت كلاسDominant Class بود و می گفت كه اگر حكومت كردن در خانواده ای دائمی شود چنین طبقه اجتماعی بوجود می آید كه باعث فساد اداری و بند و بست و باج دهی برای باقی ماندن در دولت می شود.تاریخ انتشار : دوشنبه 14 شهریور 1390 | نظرات ()
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ