تبلیغات
پایگاه فرهنگی ادبی انجمن نویسندگان ماكو - بکت
 
نوشته شده توسط : مهدی جلیل زاده

ESTRAGON:

I'm going.

VLADIMIR:

So am I.

ESTRAGON:

Was I long asleep?

VLADIMIR:

I don't know.

Silence.

ESTRAGON:

Where shall we go?

VLADIMIR:

Not far.

ESTRAGON:

Oh yes, let's go far away from here.

VLADIMIR:

We can't.

ESTRAGON:

Why not?

VLADIMIR:

We have to come back tomorrow.

ESTRAGON:

What for?

VLADIMIR:

To wait for Godot.

ESTRAGON:

Ah! (Silence.) He didn't come?

VLADIMIR:

No.

ESTRAGON:

And now it's too late.

 

 

 

 

 

 

samuel beckett
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 شهریور 1389 | نظرات ()
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ